Advies


Wij adviseren, ondersteunen en begeleiden bouwprojecten.


Bouwkundig tekenbureau H. van den Brink is meer dan een tekenbureau. Vergunningen, voorbereidingen, het kiezen van een architect en aannemer. Wordt alles zo gebouwd zoals het getekend is en worden de budgetten niet overschreden?

Bouwkundig Tekenbureau H. van den Brink kan deze zorgen voor u uit handen nemen door u te begeleiden tijdens het gehele proces van de bouw. Bij ons bent u voor een betrouwbare partner aan het juiste adres.

Aanvragen omgevingsvergunning

Wanneer de werkzaamheden een aanvraag omgevingsvergunning vereisen kunnen wij dit verzorgen. Wij weten uit ervaring weten dat elke gemeente andere indieningsvereisten heeft, ook al is dit bij wet vastgelegd. Wij kijken goed naar het bouwbesluit en de overige regelgeving om zo te zorgen dat de vergunning snel kan worden verleend.

Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel ventilatie toe- en afvoer er in een slaapkamer moet zitten of wilt u weten hoe hoog de binnendeuren bij een verbouwing moeten zijn? Bekijk dan het geldende bouwbesluit.

Aanbesteding en contractvorming

Heeft u helemaal geen tijd of zin om aannemers uit te nodigen en elke keer hetzelfde verhaal te moeten vertellen over wat de plannen zijn, of heeft u geen idee welke aannemer de juiste is voor uw project? Bouwkundig Tekenbureau H. van den Brink kan u hierbij helpen. Naar aanleiding van tekeningen en eventueel een technische omschrijving kunnen wij de aannemers, in overleg met u, uitnodigen en wanneer nodig de huidige situatie laten zien. Gezamenlijk spreken we een termijn af wanneer de offertes ingediend moeten worden en kan er tussentijds nog een vragenronde worden georganiseerd. Wanneer de diverse offertes binnen zijn zullen wij ze gaan vergelijken en onze bevindingen aan u doorgeven. Het vervolggesprek met één of twee aannemers over eventuele contractvorming zullen wij dan samen met u voeren.

Bouwkundig advies

Heeft u interesse in een bestaande woning, maar heeft u weinig verstand van de bouwtechnische zaken? Wij kunnen het huis samen met u bezichtigen voordat u overgaat tot koop. Hierbij kunnen wij kijken of de woning destijds wel goed gebouwd is of dat u op het punt staat een huis te kopen waarbij diverse onderdelen vervangen moeten worden. Ook kunnen wij snel inschatten of een eventuele aanbouw makkelijk gerealiseerd kan worden of dat er overal staal aangebracht moet worden om bestaande muren en vloeren op te vangen. Moeten de kozijnen vervangen worden, is het glas isolerend of niet? Allemaal onderdelen waar wij u over kunnen adviseren.

Ondersteuning externe bureau's

Bouwkundig tekenbureau H. van den Brink ondersteunt meerdere bedrijven op het gebied van tekenwerk. Denk hierbij aan architectenbureaus, bouwkundig tekenbureaus en aannemers. Bent u druk of zit u met uitvallend personeel? Laat het ons weten. Misschien kunnen wij wat voor u (be)tekenen.

Bouwvergaderingen

Zeker bij grote projecten zijn deze periodieke overleggen van groot belang. Wij wonen deze dan ook graag voor u bij. Dankzij de bouwvergaderingen kunnen opdrachtgever en architect tijdig aansturen en inspringen bij onvoorziene problemen. Daarnaast zorgt men dat de kwaliteit van de bouw gewaarborgd blijft en dat het project gerealiseerd wordt binnen de vooraf opgestelde budgetten.

Overige diensten

Heeft u een EPC berekening, constructieberekening of 3D tekening nodig voor uw project? Door jarenlange samenwerken met andere bouwkundige bedrijven weten wij precies welk bureau wij kunnen inschakelen om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Daarnaast kunnen wij door mee te kijken en jarenlange samenwerking garanderen dat deze bedrijven kwaliteit leveren.

Telefoon

+316 54 32 52 03