Ontwerp


Een droomhuis begint bij een uniek ontwerp.


Door het maken van een ontwerp aan de hand van het oriënterend gesprek brengen we uw wensen en de mogelijkheden samen. Vanuit het ontwerp worden er technische tekeningen gemaakt, die gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een bouwvergunning. Een bouwvergunning is niet altijd nodig en of het in uw situatie van toepassing is zoeken wij voor u uit, mogelijk door een gesprek met de gemeente.

1.

Oriënterend gesprek en Programma van Eisen

De eerste stap in het ontwerpproces is een oriënterend gesprek. Hierin kunt u al uw wensen met ons delen. Tijdens het gesprek stellen we een Programma van Eisen op. Dit programma definieert de randvoorwaarden van het project en is de basis van het ontwerp.

2.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopig ontwerp, wat is gemaakt op basis van het Programma van Eisen, is het eerste ontwerp wat ingediend kan worden. Uiteraard kunt u er zelf ook nog naar kijken en feedback opgeven. Vervolgens wordt dit ontwerp doorgestuurd naar de gemeente die het ontwerp toetst aan het bestemmingsplan en het laat beoordelen door de welstandscommissie.

3.

Welstandsaanvraag

De welstandscommissie bepaalt of het ontwerp past binnen de bestaande bouw en of het voldoet aan de kwaliteitseisen van de welstandsnota. Als de commissie geen aanmerkingen heeft, dan kan het ontwerp als definitief worden verklaard. Anders moeten er nog aanpassingen gedaan worden.

4.

Definitief ontwerp

Als het ontwerp is goedgekeurd door de welstandscommissie kan het ontwerp definitief gemaakt worden. Het ontwerp van uw project staat nu vast! Aan de hand van het ontwerp kan nu het bouwplan verder uitgewerkt worden.

5.

Aanvraag omgevingsvergunning

Na het definitieve ontwerp moet het plan worden ingediend als aanvraag omgevingsvergunning (ook wel bouwvergunning genoemd) Voordat dit gebeurt dient het plan verder uitgewerkt te worden. Denk hier aan details en technische plattegronden zoals fundering, vloerentekeningen en een kapplan. Eventuele EPC Berekening, bouwbesluit berekeningen en een constructieberekening moeten in dit stadium ook gemaakt worden. De gemeente zal al deze bescheiden toetsen aan het bouwbesluit en de huidige regelgeving. Hierna volgt de vergunning.

En nu verder

De vergunning is verleend en de bouw kan beginnen. In dit proces kunnen wij u ondersteunen door bijvoorbeeld een bestektekening te maken, samen met een technische omschrijving. Verder kunnen wij u helpen in contact te komen met diverse aannemers die wij geschikt achten voor de klus. Als u dat wilt kunnen wij de bouw begeleiden tot aan de oplevering.

Telefoon

+316 54 32 52 03